Vaak gestelde vragen

1.

ibanXS

1.1

Wat voor bedrijf is ibanXS?

ibanXS is in 2019 opgericht in de regio Den Haag. Wij hebben als doel om onze partners toegang te geven tot de Europese banken. Door alle open marktdiensten te combineren in ons platform, realiseren wij een eenvoudige, veilige en uniforme toegang tot de Europese banken.

1.2

Welke service levert ibanXS?

ibanXS verricht betalingsinitiatiediensten (“ibanXS PIS”) en rekeninginformatiediensten (“ibanXS AIS”). Dit zijn betalingsdiensten zoals gedefinieerd in de Richtlijn Betalingsdiensten (ook bekend als PSD2). ibanXS is een gelicenseerde betalingsinstelling die gemachtigd is om deze betalingsdiensten te verrichten. Betalingsinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten zijn de betalingsdiensten gespecificeerd in sub 7 en 8 van Bijlage 1 PSD2.

1.3

Is ibanXS betrouwbaar?

ibanXS heeft van De Nederlandsche Bank een vergunning gekregen om haar taken uit te voeren. Daarnaast staat ibanXS onder toezicht van De Nederlandsche Bank. ibanXS wordt gedurende het jaar gecontroleerd en dient veilig om te gaan met de privacy gevoelige informatie die zij van klanten ontvangt. 

2.

Onboarding ibanXS

2.1

Waarom moet ik een onboardingsformulier van ibanXS invullen?

ibanXS heeft de wettelijke plicht op basis van de Wet Financieel Toezicht (wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (wwft) om iedere nieuwe klant te controleren. Deze controle van klanten staat ook bekend als Client Due Diligence (CDD). Met dit onboardingsformulier krijgen wij alle benodigde informatie om onze CDD te verrichten. 

2.2

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van de CDD en bij het verlenen van de ibanXS diensten, kan ibanXS persoonsgegevens ontvangen van vertegenwoordigers en personeelsleden van de ibanXS gebruiker. IbanXS verwerkt deze data als Data Controller in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverklaring op www.ibanxs.eu.

2.3

Hoe werkt de onboarding?

Om de onboarding te starten, selecteert u het juiste onboardingsformulier voor uw bedrijf of u als particulier. Vervolgens dient u alle gevraagde gegevens in te vullen op het onboardingsformulier. Na het invullen van de gegevens kunt u het document ondertekenen. Hierna zal de compliance afdeling van ibanXS de ingevulde informatie controleren en uw aanvraag accepteren of afwijzen.

2.4

Kan ik de onboarding stopzetten?

Als ibanXS uw onboarding nog niet heeft geaccepteerd, kunt u de onboarding stopzetten of de gegevens in het formulier wijzigen. Als u de gegevens wijzigt, dient u het formulier opnieuw te ondertekenen. Als u de onboarding wilt stoppen, kunt u de onboarding afbreken, door op de “aanmelding afbreken” knop te drukken.

3.

Onboardingsformulieren

3.1

Welk formulier moet ik selecteren?

ibanXS gebruikt verschillende onboardingsformulier. Het is belangrijk dat u het juiste formulier selecteert, anders zal uw onboarding worden afgewezen. ibanXS heeft de volgende formulieren:

  • Eenmanszaak: u staat als Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Stichting: u staat als stichting of vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Overige Bedrijven: u bent als bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zoals een VoF, BV, NV of een CV.
  • Particulier: deze onboarding kiest u wanneer het u als priv√©persoon betreft.

3.2

Wat als ik het verkeerde onboardingsformulier kies?

Zolang uw onboardingsformulier nog niet door ons is geaccepteerd of afgewezen, kunt u de onboarding afbreken. Als u naar het onboardingsformulier gaat, vind u daar de knop “onboarding afbreken”. Als u vervolgens op deze knopt drukt, zal de onboarding gestopt worden en kunt u een nieuw onboardingsformulier kiezen. Een andere optie is dat de compliance afdeling de onboarding zal afbreken als zij zien dat het verkeerde onboardingsformulier is ingediend. U ontvangt hier vervolgens een e-mail van.

4.

Afgewezen onboarding

4.1

Waarom is mijn aanvraag afgewezen?

Als onze compliance afdeling een onregelmatigheid vindt in de verstrekte informatie, zullen we de onboarding afwijzen. De rede voor de afwijzing staat vermeld in het bericht dat u wordt toegezonden. U kunt vervolgens het onboardingsformulier opnieuw openen en de ontbrekende of onvolledige informatie aanvullen. Na het opnieuw invullen en ondertekenen van het formulier wordt uw aanvraag opnieuw beoordeeld. 

4.2

Waar kan ik terecht voor informatie of vragen over mijn onboarding?

Voor vragen of informatie over de onboarding kunt u terecht bij de klantenservice van de ibanXS partner die aan u zijn dienst verleent. De klantenservice zal u vervolgens helpen met uw vragen. Als blijkt dat u een te gecompliceerde vraag heeft, zal de klantenservice contact opnemen met ibanXS. IbanXS zal de vraag daarna gaan onderzoeken en een antwoord terugsturen ofwel naar de klantenservice ofwel direct naar u indien wenselijk.

5.

Uitleg specifieke informatie

5.1

Wat is een PEP

Een PEP is een Political Exposed Person. Deze persoon dient extra gecontroleerd te worden omdat hij of zij gevoeliger is voor fraude of omkoping. U kunt controleren of u een PEP bent met de volgende lijst van de Nederlandse overheid (PEP checklist Dutch Government). U kwalificeert ook als PEP als uw echtgeno(o)t(e), kinderen of ouders een PEP zijn.

5.2

Wat is mijn SBI-code?

Het is verplicht om als onderneming een uittreksel van de KVK mee te sturen bij uw onboardingsformulier. In dit document geeft de Kamer van Koophandel een specifieke nummercode aan elke bedrijfsactiviteit. ibanXS heeft alle nummercodes van uw bedrijfsactiviteiten nodig en een korte omschrijving van uw hoofdactiviteit. Een SBI-code ziet er bijvoorbeeld zo uit: 4334 of 97112.

5.3

Wat is een UBO?

UBO’s zijn de mensen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen in een B.V. bezitten. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een VOF. U bent ook een UBO als u meer dan 25% van de stemrechten heeft bij een statutenwijziging van een stichting. Het is mogelijk dat u in uw onderneming geen persoon heeft die voldoet aan de criteria van een UBO. Mocht dit het geval zijn, dient u uw bestuursleden als UBO in te vullen.